ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προχωρήσουμε στην ανέλκυση και καθέλκυση ενός σκάφους, δηλαδή με synchro lift, με απλό γερανό, με ειδικό υδραυλικό trailer, με travel lift, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό το σκάφος μας να βγει από την θάλασσα με σίγουρο τρόπο.

Ο πιο απλός και διαδεδομένος τρόπος είναι ο γερανός, καθώς έτσι μεταφέρονται μικρά σκάφη. Αυτός ο τρόπος γίνεται σε χερσαία μέρη. Μια άλλη μέθοδος είναι αυτή του travel lift, ένας μεγάλος γερανός όπου παρέχει μεγαλύτερη στήριξη.

Το υδραυλικό trailer είναι ένας από τους πιο εύκολους και γρήγορους τρόπους ανέλκυσης ενός σκάφους καθώς έτσι μεταφέρεται το σκάφος με υδραυλικό τρόπο εύκολα. Το synchro lift  όμως θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος  ανέλκυσης για τα μεγάλα σκάφη. Ύστερα από την ανέλκυση, καλό θα ήταν να προχωρήσουμε στην υδροβολή για να αφαιρέσουμε τους τυχόν μικροοργανισμούς που υπάρχουν πάνω στα ύφαλα.

Η συντήρηση του σκάφους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια μας. Οι ειδικοί τεχνίτες σκαφών είναι αυτοί που μπορούν να μας συμβουλεύσουν και να προτείνουν λύσεις για κάθε θέμα που αντιμετωπίζουμε.

Η εταιρείας μας με δικά της μέσα και με πρόσβαση σε γλύστρα σε πολύ κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του συνεργείου μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες για την ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών τους.

lifting-ship-kentro-thalassis